Меню сайту
Контролюймо владу!
Про моніторинг міської ради
Друзі сайту
СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини
Форма входу
Помилкам бій!
  Знайшли помилку?
 Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter!

(це не стосується конкурсних робіт, за їх грамотність відповідальність несуть виключно автори, адміністрація помилок в них не виправляє, якщо маєте до них зауваження - пишіть в коментарях до твору)

  Система Orphus
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Блог
Головна » 2011 » Жовтень » 13 » Положення про місцеві ініціативи
04:06
Положення про місцеві ініціативи
----------->>> Завантажити проект у форматі Ворд

Додаток
до рішення Стрийської міської ради від «___»____________2013 р. №_____/_____
«Про затвердження Положення «Про місцеві ініціативи в місті Стрию Львівської області»

ПОЛОЖЕННЯ
«ПРО МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ В МІСТІ СТРИЮ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.    Місцева ініціатива - форма безпосередньої участі членів територіальної громади міста Стрия (далі - членів громади) в місцевому самоврядуванні.
2.    Місцева ініціатива - офіційна письмова пропозиція з питань, які мають важливе значення для територіальної громади міста Стрия (далі - громади), внесена в порядку, передбаченому цим Положенням Стрийській міській раді (далі - раді) для розгляду та прийняття відповідного рішення в межах її  компетенції.
Місцева ініціатива оформлюється у вигляді проекту рішення Стрийської міської ради (далі - проекту рішення).
3.    Місцева ініціатива може бути внесена безпосередньо членами громади, які є дієздатними та досягли 18 років, або громадською організацією, місцевим осередком політичної партії, органом самоорганізації населення на загальних засадах.
4.    Членство в територіальній громаді міста Стрия визначається чинним законодавством України.
5.    Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування. Не можуть бути предметом місцевої ініціативи пропозиції, що суперечать Конституції та чинному законодавству України, та пропозиції, реалізація яких зачіпає інтереси територій поза межами юрисдикції Стрийської міської ради.

ІІ. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ
6.    Місцева ініціатива вноситься в порядку, визначеному цим Положенням, на ім’я Стрийського міського голови або секретаря Стрийської міської ради.
7.    Підставою для внесення місцевої ініціативи на розгляд міської ради може бути рішення зборів членів громади, громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення, що діє на відповідній території, підтримане належною кількістю підписів членів громади.
8.    Для внесеної на розгляд Стрийської міської ради місцевої ініціативи кількість підписів громадян, що підтримують місцеву ініціативу має бути не меншою від 40 членів територіальної громади – мешканців міста Стрия.
9.    Внесення місцевої ініціативи здійснюється ініціативною групою у складі не менше 3-х дієздатних членів громади, створення якої зафіксоване протоколом та яка зібрала на підтримку місцевої ініціативи не менше належної кількості підписів членів громади, які є дієздатними та досягли 18 років.
10.    Ініціативна група - група представників міської громади, громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян, сформована відповідно до цього Положення для підготовки, оформлення й представлення в раді проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи.
За рішенням зборів членів громади або рішенням зборів чи керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян ініціативній групі чи окремим її представникам також може делегуватися функція здійснення супроводу проекту рішення в повному обсязі, зокрема повноваження подавати та витребовувати документи, змінювати, доповнювати та відкликати проект рішення, оскаржувати в установленому порядку дії ради, її структурних підрозділів та виконавчих органів у разі незгоди з прийнятим рішенням.
11.    Ініціативна група може утворюватися зборами членів громади за участі не менше 9-ти членів громади, які є дієздатними та досягли 18 років, або рішенням зборів членів чи керівних органів громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян.
12.    Про створення ініціативної групи та наділення її відповідними повноваженнями, про зміст місцевої ініціативи ініціативна група повідомляє в у 10-денний термін з дня виконання вимог п. 11 Положення Стрийську міську раду передаючи особисто (надсилаючи поштою) протокол зборів членів громади, підписаний головою та секретарем зборів, або рішення керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення, підписаний керівником цього громадського формування, яким вони наділяються правом на здійснення представницьких функцій для внесення місцевої ініціативи.
До цього повідомлення додається список реєстрації учасників зборів із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові та поштових адрес, проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи та затверджений зборами членів громади.
13.    Повідомлення про створення ініціативної групи та наділення її відповідними повноваженнями повинно містити:
•    прізвище, ім’я, по батькові та контактні дані всіх членів ініціативної групи;
•    серії та номери паспортів членів ініціативної групи, в тому числі представників громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян;
•    перелік повноважень ініціативної групи відповідно до п.10 цього Положення або рішення зборів чи керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян (для представників цих структур).
14.    Ініціативна група здійснює всі видатки, пов’язані зі своєю діяльністю, самостійно.
15.    Проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, затверджується:
-    на зборах громади за участі не менше 9-ти членів громади одночасно з обранням ініціативної групи;
-     на зборах членів або рішенням керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення.
16.    Ініціативна група збирає на підписних листах підписи членів громади, які є дієздатними та досягли  18 років, на підтримку проекту рішення, що вноситься в порядку місцевої ініціативи. Підписні листи повинні містити прізвища, імена та по батькові, рік народження, номери засобів зв'язку (телефони), домашні адреси тих, хто підтримує внесення місцевої ініціативи, а також дату їх підписання. Підписний лист повинен містити назву документа "Підписний лист", номер (нумерація всіх підписних листів має бути наскрізною), назву проекту рішення, назву органу, який створив ініціативну групу, та дату її створення.
17.    Члени ініціативної групи, що збирають підписи членів громади, зобов’язані ознайомити кожного члена громади, якому пропонується підписати підписний лист, з текстом проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи.
18.    Члени ініціативної групи повинні попередити члена громади про те, що його підпис на підтримку даного проекту рішення може бути поставлено лише на одному підписному листі. Член громади, який підтримує проект рішення, ставить свій підпис на підписному листі, зазначаючи при цьому своє прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, номер засобу зв'язку (телефон), домашню адресу, а також дату підписання підписного листа. Якщо в підписних листах виявлено два або більше підписів одного члена громади, його підписи не враховуються.
19.    Після заповнення підписного листа в ньому робиться запис про загальну кількість підписів громадян. Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписами не менш як двох членів ініціативної групи.
20.    Термін збирання підписів не може перевищувати 90 календарних днів від дня передачі до ради повідомлення про створення ініціативної групи. При недодержанні цього терміну місцева ініціатива відповідно до чинного законодавства розглядається як колективне звернення громадян.
21.    Ініціативна група подає до відповідної ради не пізніше 100 календарних днів від дня передачі до ради повідомлення про створення ініціативної групи пакет документів, який має містити:
•    заяву про внесення на розгляд ради місцевої ініціативи, підписану всіма членами ініціативної групи,
•    проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи;
•    пояснювальну записку до проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, з необхідними аргументами та додатками, посилання на які міститься в тексті (за винятком бюджетного або іншого фінансового обґрунтування);
•    підписні листи з підтримуючими підписами громадян-членів відповідної територіальної громади, які мають право голосу, в кількості, визначеній п. 8 цього Положення.
22.    Місцева ініціатива реєструється секретарем Стрийської міської в Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Стрию Львівської області.
23.    Неналежне оформлення місцевої ініціативи не є підставою для її відхилення чи неприйняття (за наявності всіх указаних у п. 21 цього Положення документів).
24.    Секретар Стрийської міської ради може відмовити в реєстрації місцевої ініціативи у разі порушення Конституції, чинного законодавства України або п. 5 цього Положення. В разі відмови в реєстрації місцевої ініціативи ініціативна група може оскаржити дії секретара Стрийської міської ради в судовому порядку у визначений чинним законодавством термін.
25.    Ініціативна група за наявності в неї таких повноважень має право в будь-який момент письмово відкликати подання про місцеву ініціативу і самоліквідуватися. Відкликання подання про місцеву ініціативу підписується не менш як 2/3 загальної кількості членів ініціативної групи на підставі заяви, форма якої затверджується цим Положенням.

ІІІ. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ
26.    Місцева ініціатива, яка вноситься на розгляд Стрийської міської ради в установленому вище порядку та яка відповідає нормам, указаним у п. 20 цього Положення, підлягає обов’язковому розгляду на пленарному засіданні Стрийської міської ради за участю всіх членів ініціативної групи.
27.    Розгляд проекту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи, проводиться відповідно до норм Регламенту Стрийської міської ради.
28.    Стрийський міський голова в термін, установлений Регламентом міської ради, направляє проект рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, на розгляд відповідних профільних постійних комісій міської ради та її виконавчих органів.
29.    Відповідні постійні комісії ради проводять засідання, на яких розглядають проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, за обов’язкової участі членів ініціативної групи та складають висновки в межах своєї компетенції. Відсутність висновків комісій не може бути підставою для відмови у включенні питання, ініційованого в порядку місцевої ініціативи, до порядку денного чергового пленарного засідання ради.
30.    Після отримання висновків постійних комісій незалежно від їх змісту Стрийський міський голова приймає рішення про включення проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, до порядку денного найближчого чергового пленарного засідання ради.
31.    Ініціативна група доручає одному зі своїх членів виступати на засіданнях комісій та пленарному засіданні міської ради із доповіддю з питання місцевої ініціативи та відповідати на запитання депутатів ради згідно з Регламентом міської ради. На прохання доповідача ініціативної групи на деякі запитання депутатів можуть відповідати інші члени ініціативної групи, присутні на засіданні Стрийської міської ради. Міська рада може призначити співдоповідача з питання місцевої ініціативи. Присутні на засіданні члени ініціативної групи беруть участь в обговоренні та вносять пропозиції до проекту рішення з питання місцевої ініціативи в порядку, встановленому Регламентом міської ради.
32.    Після обговорення проект рішення, внесений ініціативною групою чи уповноваженими в порядку місцевої ініціативи, обов’язково ставиться на голосування. Окремо від проекту ставляться на голосування внесені до нього зміни та доповнення, якщо вони не погоджені з ініціативною групою, про що ініціативна група заявляє на засіданні.
33.    Стрийська міська рада в межах своїх повноважень може:
•    прийняти проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, повністю або за основу;
•    відхилити проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи;
•    відправити проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання за обов’язкової участі членів ініціативної групи протягом терміну, встановленому Регламентом міської ради, з обов’язковим винесенням узгодженого із членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішення на наступне пленарне засідання міської ради. Такий варіант рішення може прийматися радою не більше одного разу. Повторне відправлення проекту на доопрацювання не допускається.
34.    З питання, внесеного шляхом місцевої ініціативи, міська рада може розглянути власний альтернативний проект рішення, але після того, як по проекту, підготовленому в порядку місцевої ініціативи, прийнято остаточне негативне рішення та за умови обов’язкового обговорення його з членами ініціативної групи.
35.    Ухвалене рішення ради з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, в 10-денний термін надсилається членам ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом Стрийської міської ради та (або) п. 41 цього Положення.
36.    При незгоді ініціативної групи з рішенням міської ради стосовно питання, що було внесене в порядку місцевої ініціативи, воно може бути оскаржене в судовому порядку або може бути ініційований місцевий референдум згідно з чинним законодавством України.

ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
37.    Положення приймається виключно на пленарному засіданні міської ради і набуває сили з дня підписання рішення Стрийської міської ради про затвердження цього Положення.
38.    Місцеві ініціативи, подані до вступу в дію цього Положення, розглядаються згідно із цим Положенням.
39.    Зміни та доповнення до Положення приймаються виключно на пленарному засіданні міської ради.
40.    Чинний текст Положення доводиться до відома членів громади шляхом:
•    оприлюднення повного тексту Положення в газеті Стрийської міської ради «Гомін волі»;
•    розміщення на офіційному інтернет-сайті Стрийської міської ради та її виконавчого комітету;
•    розміщення для загального ознайомлення в приміщеннях відділу виконавчого органу міської ради по роботі зі зверненнями громадян;
•    надсилання належно завірених примірників Положення до легалізованих місцевих громадських організацій, місцевих осередків політичних партій, органів самоорганізації населення;
•    надання головуючим роз’яснення на пленарному засіданні міської ради при розгляді питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;
•    видачі примірників Положення посадовим особам виконавчих органів та працівникам апарату міської ради;
•    видачі примірників Положення депутатам міської ради нового скликання на її першому пленарному засіданні;
•    видачі примірників Положення членам громади на їх прохання підрозділом, що працює зі зверненнями громадян;
•    оприлюднення іншим шляхом відповідно до законодавства України.
41.    Секретаріат Стрийської міської ради веде Книгу реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Стрию, до якої заноситься:
•    питання, що вносяться шляхом місцевої ініціативи;
•    список членів ініціативної групи з даними, що подаються при повідомленні про створення ініціативної групи;
•    рішення, прийняте з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;
•    адресати (органи і посадові особи), яким направлено рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;
•    інші дані.
До Книги реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Стрию додаються результати попереднього аналізу, підготовленого органами та посадовими особами, яким це доручалося, проекту рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи.
43. Питання щодо внесення місцевих ініціатив, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до законодавства України.
44. Порушення цього Положення є неналежним виконанням посадових обов’язків призначеними та обраними особами органів місцевого самоврядування, що тягне за собою встановлену чинним законодавством відповідальність.


Секретар Стрийської міської ради Н.Канівець
Переглядів: 952 | Додав: Адмін | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Продам
Продам під спил горіх, яблуню та ін. дерева http://nazarenko.ucoz.ua/blog/prodam_gorikh/2017-06-01-16

Продам під спил горіх, яблуню та ін. дерева http://nazarenko.ucoz.ua/blog/prodam_gorikh/2017-06-01-16

Випадкове фото
Пошук
Календар
«  Жовтень 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Останні коментарі
 
 
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz