Меню сайту
Контролюймо владу!
Про моніторинг міської ради
Друзі сайту
СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини
Форма входу
Помилкам бій!
  Знайшли помилку?
 Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter!

(це не стосується конкурсних робіт, за їх грамотність відповідальність несуть виключно автори, адміністрація помилок в них не виправляє, якщо маєте до них зауваження - пишіть в коментарях до твору)

  Система Orphus
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Блог
Головна » 2012 » Лютий » 8 » Про комісії міськради
09:19
Про комісії міськради

Додаток
до рішення Стрийської міської ради
від 07 грудня 2010 р. № 23

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні депутатські комісії Стрийської міської ради VІ демократичного скликання.

РОЗДІЛ 1. Загальні положення.

1. Постійні депутатські комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету.
      Постійні депутатські комісії міської ради обираються радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Перелік комісій, їх кількісний і персональний склад визначається міською радою. Питання щодо структури комісії вирішуються відповідною комісією самостійно.
    Протягом строку повноважень міська рада може утворювати нові постійні депутатські комісії, ліквідовувати наявні, вносити зміни до їх назви та кількості.
    Постійні депутатські комісії є підзвітними та підконтрольними міській раді.
    Засідання комісій скликаються в міру необхідності, і є правомочними, якщо на них присутні не менше як половина від загального складу комісії.
    У разі відсутності голів постійних депутатських комісій або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин, їх функції здійснюють заступники голів комісій, або секретарі комісій обрані більшістю від загального складу комісії.
    2. Депутат міської ради може бути членом лише однієї депутатської комісії. До складу комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради. Депутати за власним бажанням визначають комісії, в яких працюватимуть, про що подають письмові заяви секретарю ради. Депутат має право протягом терміну повноважень за поданою заявою і рішенням сесії переходити в іншу комісію.
    3. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голів постійних комісій можуть вноситись:
    - міським головою;
    - постійною комісією;
    - групою депутатів чи депутатською фракцією;
    - шляхом самовисування;
    Пропозиції щодо кількості та назв постійних комісій можуть вноситись:
    - міським головою;
    - групою депутатів чи депутатською фракцією;
    - депутатом.
    Обрання голови комісії з числа кандидатів здійснюється шляхом відкритого голосування у сесійній залі.
    У разі необхідності можливе переобрання голів комісій мотивованим рішенням ради.
    4. Члени комісії зобов’язані брати участь в роботі постійної комісії, до складу якої вони входять. В роботі комісії можуть брати участь депутати міської ради, які не входять до складу даної комісії, з правом дорадчого голосу.
    5. Діяльність постійних депутатських комісій координує секретар міської ради.
    6. Депутати працюють в постійних депутатських комісіях на громадських засадах.
    7. В своїй роботі постійні депутатські комісії міської ради керуються Конституцією України, Законом „Про місцеве самоврядування в Україні” іншими законодавчими актами, Регламентом міської ради та цим Положенням.
    8. Засідання постійних комісій проводиться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання.
      Головуючий на засіданні комісії має право позбавити виступаючого слова після попередження, якщо той виступає не по суті питання або порушує Регламент та норми депутатської етики.

РОЗДІЛ 2. Повноваження постійних депутатських комісій

    Постійні депутатські комісії своєю роботою сприяють ефективній та безперервній роботі міської ради.
    Постійні депутатські комісії здійснюють попередній розгляд і підготовку питань, які належать до відання міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень, прийнятих міською радою.
    1. До повноважень постійних депутатських комісій відноситься:
    1.1. попередній розгляд проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, місцевого бюджету, звітів про їх виконання;
    1.2. вивчення та підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, які виносяться на розгляд ради;
    1.3. участь у підготовці проектів рішень ради, підготовка висновків з питань, які належать до відання комісії;
    1.4. попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, підготовка рекомендацій з цих питань;
    1.5. за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою здійснюють вивчення та перевірку діяльності підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету підприємств, установ, та організацій з питань, віднесених до відання ради, незалежно від форми власності. За результатами перевірки готують рекомендації та висновки;
    1.6. здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету та власних рішень;
    1.7. розгляд пропозицій, заяв, звернень, що надійшли в комісію.
    2. Постійні комісії міської ради мають право:
    2.1. отримувати від керівників органів, підприємств, установ і організацій, їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи з питань, які належать до функціональної спрямованості комісії;
    2.2. одержувати від посадових осіб, яким адресовані рекомендації постійних комісій, у встановлений ними строк повідомлення про їх розгляд та вжиті заходи;
    2.3. залучати до участі в роботі комісії представників громадськості, спеціалістів управлінь та відділів виконавчого комітету за погодженням з відповідними керівниками;
    2.4. в порядку контролю за виконанням рішень ради, виконкому заслуховувати на своїх засіданнях повідомлення заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальників управлінь та відділів міськвиконкому, керівників підприємств, об’єднань, установ та організацій, вносити пропозиції з цих питань на розгляд сесії;
    2.5. вносити пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання ради;
    2.6. виступати з доповідями та співдоповідями на сесіях міської ради.
    3. Постійні комісії зобов’язані:
    3.1. якісно здійснювати розгляд питань, що належать до їх відання;
    3.2. періодично звітуватися перед міською радою про свою роботу;
    3.3. своєчасно виконувати доручення ради, міського голови, секретаря ради та інформувати про їх виконання;
    3.4. здійснювати контроль за виконанням прийнятих рекомендацій;
    3.5. вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, своєчасно розглядати листи та звернення громадян та надавати відповіді.
    4. Постійні депутатські комісії здійснюють свою діяльність у відповідності до своєї функціональної спрямованості, яка визначається додатками №1-10 до цього Положення, які є невід’ємною його частиною.

РОЗДІЛ 3.Організація роботи постійних депутатських комісій

    1. Постійні комісії міської ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту роботи міської ради та цього Положення.
    2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які проводяться відповідно до затверджених комісіями планів і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше  половини депутатів від загального складу комісії.
    3. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
    У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії, яких обирають на першому засіданні.
    У разі відсутності голови, заступника голови, секретаря комісії, їх неможливості або відмови скликати засідання комісії, воно може бути проведено на вимогу не менш як однієї третини членів комісії. У цьому випадку засідання веде за дорученням ініціативної групи один з депутатів, що входить до її складу.
    4. У разі неможливості прибуття на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної депутатської комісії.
    5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності-заступником голови або секретарем комісії.
    При розгляді питань передбачених п.6ст.47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постійні комісії дають рекомендації, в інших випадках – готують висновки. Рекомендації постійних комісій надсилаються адресатам відповідним підрозділом виконавчого комітету міської ради протягом трьох наступних робочих днів після засідання постійної комісії. Рекомендації та висновки постійних комісій оформляються на відповідних бланках, зразки яких затверджуються міським головою. Зазначені документи підлягають обов’язковій реєстрації у порядку, визначеному міським головою. Оприлюднення їх в засобах масової інформації здійснюється за рішенням постійних комісій, про що обов’язково зазначається в документі.
    6. Для підготовки запланованих питань постійні комісії можуть створювати підготовчі і робочі групи з числа депутатів, із залученням спеціалістів, представників органів влади, громадських організацій.
    7. В залежності від характеру питання комісії можуть проводити перевірки виконання конкретних рішень, а також огляди, рейди та ін. По закінченню перевірки складається довідка.
     8. Питання, які належать до відома кількох постійних депутатських комісій, можуть за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися спільно. Спільні засідання веде один із голів цих комісій за взаємним погодженням. Рекомендації з питань, які розглядаються на спільних засадах, приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії і підписуються головами відповідних комісій.
    9. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснює апарат міської ради.
    10. В роботі постійних комісій можна використовувати виїзні засідання, які дають можливість більш повно виявити недоліки, глибоко і всебічно розібратися з обставинами, вивчити громадську думку.
    11. Голова постійної комісії здійснює перспективне (на один рік)планування роботи комісії. План роботи комісії затверджується на засіданні комісії, погоджується міським головою, доводиться до відома всіх голів постійних комісій, виконавчого комітету та керівників підрозділів виконавчого комітету.
    12. Тривалість засідання комісії залежить від кількості питань, які вона розглядає.

Секретар міської ради                    Наталія Канівець    Додаток № 1 до рішення
    Стрийської міської ради
 від 07 грудня 2010 р. № 23

Функціональна спрямованість постійної комісії
з депутатської етики, регламенту, прав людини, законності.

    1. Розробляє спільно з іншими комісіями, депутатами Регламент міської ради і вносять його на розгляд та затвердження радою.

    2. Здійснює постійний контроль за дотриманням Регламенту міської ради, готує пропозиції щодо внесення до нього змін та доповнень.

    3. Розглядає заяви депутатів про дострокове припинення депутатських повноважень, питання пов’язані з введенням в дію обвинувального судового вироку щодо депутата.

    4. За дорученням ради готує рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, заслуховує повідомлення депутатів про їх роботу в раді, про виконання ними депутатських обов’язків та доручень ради і постійних комісій.

    5. Постійно здійснює контроль дотримання вимог законодавства щодо розгляду звернень та заяв громадян на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності.

    6. Розробляє та подає на затвердження ради Положення про помічника–консультанта депутата міської ради.

    7. Готує пропозиції щодо організації роботи чи ліквідації засобів масової інформації міської ради, призначення і звільнення її керівників.

    8. Здійснює у межах своїх повноважень контроль за виконанням рішень ради та його виконавчого комітету, відповідей на депутатські запити та депутатські запитання.

    9. Розробляє проекти рішень ради, готує висновки з питань, віднесених до її компетенції, бере участь у розробці заходів щодо забезпечення громадського порядку в місті, законності, правопорядку прав людини, гласності.

    10. Вивчає та аналізує роботу підрозділів управління внутрішніх справ на території міста, які мають безпосередні стосунки з громадянами ( окрім тих, що пов’язані з попередженням та розкриттям злочинів) та надають платні послуги, як наприклад:
    - паспортні служби;
    - служби дозвільної системи;
    - реєстрація автотранспорту;
    для сприяння їх діяльності та внесення рекомендацій щодо покращення організації роботи.

    11. Здійснює контроль за дотриманням законодавства у роботі установ, які належать до відання органів міської ради та яким надані права контролю та адміністративного впливу.

       12. Готує проекти рішень сесії міської ради про скасування актів виконкому, які не відповідають Конституції України чи законам України.


  Додаток №2 до рішення
    Стрийської міської ради
від 07 грудня 2010 р. № 23

Функціональна спрямованість комісії з питань
землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури.

    1. Розглядає програму соціально-економічного та культурного розвитку міста в частині містобудування, архітектури, охорони довкілля та регулювання земельних відносин.
   
2. Бере участь в підготовці та затвердженні радою міських містобудівельних програм, генеральних планів забудови міста, вносить пропозиції до програм будівництва та реконструкції об’єктів.
   
3. Надає рекомендації, які стосуються надання дозволів на проектування та спорудження об’єктів містобудування, виділення земельних ділянок для цих цілей, регулювання земельних відносин.
   
4. Розглядає питання вилучення, надання в користування та передачу в оренду або приватну власність земельних ділянок згідно з чинним законодавством, погоджує проекти землеустрою, попередньо погоджує рішення виконавчого комітету та сесії міської ради з цих питань.
   
5. Надає пропозиції стосовно використання забудови земельних ділянок на території міста.
   
6. Розглядає, погоджує та вносить пропозиції щодо плати за користування природними ресурсами, що є у власності громади міста.
   
7. Здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, використання та охорони природних ресурсів, навколишнього середовища, проведенням робіт по озелененню.
   
8. Разом з іншими постійними комісіями вносить пропозиції до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом.
   
9. Здійснює контроль за належним та своєчасним виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету.

10. Здійснює контроль за розглядом заяв та звернень з питань землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури.


Додаток №3 до рішення
Стрийської міської ради
 від 07 грудня 2010 р. № 23

Функціональна спрямованість комісії з питань
побуту, торгівлі, громадського харчування.

    1. Розглядає питання щодо роботи і координації діяльності підприємств торгівлі, громадського харчування, побуту незалежно від форм власності.
   
2. Розглядає питання та пропозиції що стосуються оподаткування місцевими зборами і податками діяльності підприємств торгівлі, побуту і громадського харчування.
   

3. Вивчає та розглядає питання функціонування торгівельної мережі, мережі побуту та громадського харчування.
   
4. Ініціювання, здійснення комплексу заходів, розгляд та внесення на розгляд сесії міської ради питань та пропозицій щодо розширення сфери послуг.
   
5. Розглядає питання та пропозиції, що стосуються виконання програми соціально-економічного розвитку міста.
   
6. Контролює за встановленням зручного для населення режиму роботи підприємств сфери обслуговування незалежно від форм власності, в т.ч. ринків.
   
7. Сприяє організації роботи місцевих ринків та проведення ярмарків.
   
8. Здійснює контроль за виконанням рішень міської ради щодо роботи і координації діяльності підприємств сфери обслуговування.
   
9. Вивчає діяльність, заслуховує підзвітні та підконтрольні раді органи та служби виконавчого комітету з питань торгівлі, громадського харчування, побуту та підприємництва.


Додаток №4 до рішення
Стрийської міської ради
 від 07 грудня 2010 р. № 23

Функціональна спрямованість постійної комісії з питань
бюджету та економіки.

    1. Попередньо розглядає внесені виконавчим комітетом на затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, проекти бюджету та звіти про його виконання. Вносить свої пропозиції, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях з співдоповідями.
   
2. Попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових фондів, положення про ці фонди та звітів про їх використання.
       
3. Здійснює постійний контроль за використанням бюджетних та позабюджетних коштів, готує висновки з цих питань.
   
4. Вносить пропозиції з питань встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок у межах встановлених законом та надання відповідно до чинного законодавства пільг по їх сплаті.
   
5. Встановлює для підприємств та організацій, які належать до комунальної власності розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.
   
6. Проводить аналіз доцільності, та ефективності капітальних вкладень, що здійснюються за рахунок бюджету розвитку, виступає на сесіях ради з співдоповідями з цих питань.
   
7. Постійно контролює питання ціноутворення та тарифів на житлово -  комунальні, побутові та транспортні послуги.
   
8. Здійснює фінансовий контроль за доходами від здачі комунального майна в оренду та користування.
    Щоквартально інформує сесію міської ради про поповнення бюджету та використання коштів.

    9. Спільно з іншими комісіями готує висновки щодо приватизації комунального майна та землі, готує бюджетний прогноз відносно поступлень від приватизації.


Додаток №5, до рішення
Стрийської міської ради
від 07 грудня 2010 р. № 23

Функціональна спрямованість комісії з питань
освіти та культури.
                                                                                             
1.    Бере участь  у реалізації на регіональному рівні державної політики та програм з питань освіти та науки, культури.
2.    Бере участь у розробці програми соціально-економічного та культурного розвитку міста в частині розвитку освіти та культури, національного відродження. Виступає на сесіях з доповідями та співдоповідями з зазначених питань.
3.    Сприяє роботі творчих обєднань та інших громадських організацій, які діють у сфері гуманітарних питань.
4.    Вносить пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів і у встановленому порядку вносить їх на розгляд Стрийської міської ради.
5.    Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток закладів освіти та культури, вивчає і вносить пропозиції з питань їх розвитку та діяльності. Контролює наявність місць у дошкільних та шкільних навчальних закладах, бере участь у створенні нових груп, груп продовженого дня, тощо. Вносить ці питання та пропозиції на розгляд Ради, готує доповіді і співдоповіді.
6.    Здійснює постійний контроль за роботою закладів культури у проведенні ними культурно-освітньої роботи серед міського населення.
7.    Контролює роботу служби у справах неповнолітніх, бере участь у організації дозвілля неповнолітніх у період канікул.
8.    Бере участь у розробці програм, що сприяють роботі громадських організацій, які діють у сфері молодіжної політики, освіти, науки, культури.
9.    Бере участь у розгляді питань, що стосуються оренди чи відчудження майна закладів освіти та культури,  спільно з іншими комісіями та виконавчим комітетом міської ради.
10.    Заслуховує звіти посадових осіб управлінь виконавчого органу Стрийської міської ради за напрямками діяльності Комісії.
11.    Контролює вирішення відповідно до законодавства питань повного державного утримання дітей – сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків, дітей з особливими потребами.
12.    Готує рекомендації щодо проведення визначних пам’ятних дат та їх висвітлення в засобах масової інформації.


Додаток № 6, до рішення
Стрийської міської ради
від 07 грудня 2010 р. № 23

Функціональна спрямованість комісії з питань
молоді,  спорту та туризму.


1.    Бере участь у сприянні реалізації на регіональному рівні державної політики з питань молоді, спорту та туризму.

2.    Бере участь у формуванні, розгляді та поданні для затвердження міською радою регіональних програм з питань молоді, спорту та туризму. Виступає на сесіях з доповідями і співдоповідями із зазначених питань.


3.    Вносить пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів і у встановленому порядку вносить їх на розгляд Стрийської міської ради.

4.    Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток фізичної культури та спорту, туризму, роботи з молоддю, дозвілля. Вивчає і вносить пропозиції з питань розвитку туризму та рекреації. Вносить ці питання та пропозиції на розгляд Ради, готує доповіді і співдоповіді.


5.    Бере участь у розробці та внесенні пропозицій щодо раціонального використання міського бюджету для фінансування питань молоді, спорту та туризму, програм залучення додаткових коштів, в тому числі інвестиційних, джерел фінансування, контроль за їх ефективним використанням. Бере участь у розподілі бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей та молоді.

6.    Сприяє забезпеченню відповідно до законодавства розвитку і вдосконаленню мережі закладів фізичної культури і спорту всіх форм власності. Бере участь в управлінні закладами фізкультури і спорту, які належать територіальній громаді міста; у визначенні потреб та формуванні замовлень на кадри для фізичної культури і спорту.


7.    Сприяє створенню та роботі молодіжних громадських організацій та інших громадських і неприбуткових організацій, які здійснюють свою діяльність у сфері фізкультури і спорту, туризму та галузях, пов’язаних із діяльністю Комісії .

8.    Бере участь у підготовці міських комплексних та цільових програм і заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, розвиток туризму, забезпечення змістовного оздоровлення, відпочинку, дозвілля, трудового виховання дітей та молоді, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, національно-патріотичного виховання. Вносить пропозиції міській раді щодо оздоровлення дітей, організації дозвілля учнівської молоді, підтримки обдарованої та талановитої молоді.


9.    Заслуховує звіти посадових осіб управлінь виконавчого органу Стрийської міської ради за напрямками діяльності Комісії. Контролює роботу служби у справах неповнолітніх. Контролює вирішення відповідно до чинного законодавства питань повного державного утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків, дітей з особливими потребами.

10.    Контролює виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту дітей і молоді, сприяння соціальному становленню і розвитку молоді, запобігання насильства в сім’ї, торгівлі дітьми.


 Додаток №7 до рішення
Стрийської міської ради
від 07 грудня 2010 р. № 23
   
Функціональна спрямованість комісії з питань
приватизації та управління міським комунальним майном

    1. Розглядає проекти рішень виконавчих органів міської ради подані на сесію щодо порядку та умов відчуження комунального майна.

    2. Розглядає проекти програм приватизації та переліків об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації.

    3. Здійснює контроль виконання програми приватизації, розглядає звіти про результати відчуження комунального майна.

    4. Контролює підготовку до приватизації та хід  приватизації об’єктів, які знаходяться в комунальній власності.

    5. Вивчає діяльність підзвітних та підконтрольних раді і виконавчому комітету органів в межах своєї компетенції.

    6. Здійснює контроль за виконанням рішень ради і виконавчого комітету в межах своєї компетенції.


 Додаток № 8 до рішення
Стрийської міської ради
від 07 грудня 2010 р. № 23

Функціональна спрямованість комісії з питань
соціального захисту та охорони здоров’я.
   
1. Бере участь в розробці міської програми зайнятості та заходів щодо забезпечення соціальної захищеності різних груп населення, здійснює контроль за організацією їх виконання. Бере участь у розробці пріоритетних напрямків охорони здоров’я та реформування галузі в руслі загальнодержавної політики охорони здоров’я у формуванні бюджету асигнувань медичним установам. Бере участь у розробці та координації заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.
   
2. Контролює виконання основних напрямків охорони здоров’я міського населення, організацію медичного обслуговування та харчування в лікувальних закладах міської комунальної власності.

3. Забезпечує проведення контролю за якістю надання медичної допомоги та медичних послуг в медичних закладах недержавної форми власності.
   
4. Заслуховує звіти міського центру зайнятості про заходи здійснені в створенні робочих місць, про співпрацю з підприємствами та організаціями різних форм власності. Контролює в порядку, встановленому законодавством, бронювання робочих місць для працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці, на підприємствах і установах, незалежно від форм власності.
   
5. Аналізує діяльність місцевих благодійних організацій і фондів, сприяє покращенню їх роботи у вирішенні питань соціального захисту.
   
6. Здійснює контроль за вирішенням питання про надання за рахунок коштів місцевого бюджету допомоги малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім’ям та іншим категоріям населення, в т.ч. за поданням депутатів міської ради, здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо реєстрації та відкриття аптек та медичних закладів різних форм власності.
   
7. Вивчає і працює над вдосконаленням функціонування аптечної мережі.

    8. Бере участь у перевірках дотримання вимог законодавства щодо охорони та оплати праці, виконання колективних договорів та угод, забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, а також проведення атестації робочих місць.
   
9. Контролює вирішення питань про надання пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконання державних соціальних допомог та пенсійного забезпечення.
   
10. Аналізує в межах своїх повноважень роботу відповідних відділів і управлінь виконавчого комітету ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках вносять свої пропозиції на розгляд ради.


 Додаток № 9, до рішення
Стрийської міської ради
від 07 грудня 2010 р. № 23

Функціональна спрямованість постійної депутатської комісії з питань
житлово-комунального господарства.

    1. Попередньо розглядає проекти програм з питань роботи житлово-комунального господарств, вивчає і готує питання про стан  розвитку галузі, готує висновки з даних питань, виступає на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.
   
2. Погоджує рішення міської ради, виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження майном комунальної власності.
   
3. Контролює рентабельність та доходи місцевого бюджету від об’єктів, що передаються у користування і оренду.
   
4. Контролює технічний стан та умови збереження комунального майна, переданого у користування і оренду.
   
5. Розглядає питання і пропозиції, що стосуються підтримання діяльності промислових підприємств, незалежно від форм власності.
       
6. Контролює виконання рішень сесії міської ради з питань роботи і координації діяльності житлово-комунального господарства.
   
7. Подає на затвердження сесії міської ради перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.
   
8. Забезпечує постійний контроль за якістю проведення ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності, спільно з комісією з питань бюджету та економіки контролює умови тендерів на  проведення робіт на об’єктах комунальної власності.

9. Комісія  попередньо розглядає кандидатури, які пропонують для обрання, затвердження, призначення міською радою, готує висновки з даних питань.


Додаток №10, до рішення
Стрийської міської ради
від 07 грудня 2010 р. № 23

Функціональна спрямованість постійної депутатської комісії з питань
промисловості, транспорту та зв’язку

- Підтримка міської промисловості та  її реформування; підтримка ініціатив, що має вплив на економічно-промисловий розвиток міста; створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в місті Стрию.
- Організація розробки за дорученням Стрийської міської ради чи з власної ініціативи проектів рішень та інших актів, що розглядаються міською радою, попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо проектів рішень, внесених іншими суб'єктами, доопрацювання за дорученням міської ради чи з власної ініціативи окремих проектів рішень за наслідками їх розгляду, визначення завдань щодо розробки проектів рішень чи їх структурних частин, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли внаслідок їх обговорення.
- Збір та аналіз інформації з питань, що належать до компетенції Комісії.
- Здійснення контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету.
- Вивчення доцільності та ефективності діяльності структурних підрозділів, їх посадових осіб виконавчого комітету Стрийської міської ради з питань, віднесених до функціональної спрямованості Комісії, підготовка та подання відповідних висновків та рекомендацій на розгляд міської ради.
Повноваження:
- Вивчення та підготовка питань про стан та розвиток міської інфраструктури,    зокрема, промисловості, транспортної системи, системи зв'язку, інформаційних мереж тощо;
- Розробка пропозицій щодо підвищення  ділової активності, створення сприятливого інвестиційного клімату, розвитку фондового ринку (у т.ч. ринку муніципальних позик),  ринку товарів і послуг тощо;
- Сприяння  ефективному залученню державних ресурсів, внутрішніх та зовнішніх інвестицій  для  створення,  підтримки  та розвитку підприємництва, екологічно безпечних високотехнологічних, наукомістких виробництв;
- Участь у розробці проекту міського бюджету;
- Співпраця з науковими установами, організаціями, науковцями з метою розвитку науково-технічного потенціалу міста;
- Співпраця з владними органами, зокрема виконавчими, дозвільними,   правоохоронними, податковими,  митними, з метою усунення зайвої бюрократії та інших перешкод для розвитку підприємництва;
- Координація  діяльності  фонду  підтримки  підприємництва в м. Стрию;
- Співпраця  з відповідними комісіями Львівської обласної ради та районних рад з метою розробки  спільних  програм  розвитку промисловості;
- Участь у розробці генеральних схем транспортного розвитку міста, розгляд проектів будівництва важливих об’єктів транспортної інфраструктури;
- Розгляд та погодження маршрутів і графіків руху транспорту міського та загального користування, що здійснює перевезення пасажирів;
- Здійснює контроль за дотриманням  маршрутів і графіків руху пасажирського транспорту в місті;
- Розроблення узгоджених заходів для забезпечення безперебійної роботи транспорту у разі стихійного лиха, аварій, катастроф та під час ліквідації їх наслідків;
- Координація роботи, пов’язаної із запобіганням аваріям та правопорушенням на транспорті в місті.

Основні права комісії:

- Вносити пропозицію щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів.
- Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань міської ради, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання, визначати доповідачів (співдоповідачів) тощо.
- Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії міської ради звіту голови виконавчого комітету про його роботу в цілому або з окремих питань, а також звітів керівників структурних підрозділів виконавчого комітету та керівників інших місцевих органів виконавчої влади.
- Вивчати діяльність керівників відділів, управлінь, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до відання міської ради, за результатами перевірок подавати рекомендації щодо їх діяльності на розгляд міської ради.
- Делегувати своїх членів до складу делегацій для візитів до інших місцевих рад, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.
- Опублікувати в пресі або оголосити по радіо, телебаченню про внесення на розгляд міської ради проектів рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.
- Розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій.
Обов’язки комісії:
- Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, розробляти проекти рішень з питань, що належать до її відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях ради.
- Періодично звітувати перед радою про свою роботу.
- Своєчасно виконувати доручення ради, голови ради, його заступника з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати  про хід їх виконання.

Секретар міської ради                                                            Наталія Канівець


Переглядів: 1185 | Додав: Адмін | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Продам
Продам під спил горіх, яблуню та ін. дерева http://nazarenko.ucoz.ua/blog/prodam_gorikh/2017-06-01-16

Продам під спил горіх, яблуню та ін. дерева http://nazarenko.ucoz.ua/blog/prodam_gorikh/2017-06-01-16

Випадкове фото
Пошук
Календар
«  Лютий 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829
Останні коментарі
 
 
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz