Меню сайту
Контролюймо владу!
Про моніторинг міської ради
Друзі сайту
СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини
Форма входу
Помилкам бій!
  Знайшли помилку?
 Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter!

(це не стосується конкурсних робіт, за їх грамотність відповідальність несуть виключно автори, адміністрація помилок в них не виправляє, якщо маєте до них зауваження - пишіть в коментарях до твору)

  Система Orphus
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Блог
Головна » 2012 » Лютий » 13 » Регламент Стрийського міськвиконкому
17:59
Регламент Стрийського міськвиконкому
                                     Додаток
                                до рішення виконавчого комітету
                                від 23 грудня 2010 р.
                                №488

Р Е Г Л А М Е Н Т
виконавчого комітету Стрийської міської ради

Регламент виконавчого комітету Стрийської міської ради – нормативний акт процесуального характеру, який регулює планування роботи виконавчого комітету Стрийської міської ради, порядок підготовки і внесення питань на розгляд, проведення засідань, функціонування системи контролю за виконанням рішень вищестоящих органів державної та виконавчої влади, рішень виконавчого комітету і розпоряджень міського голови.
Регламент визначає порядок організації діловодства, прийому громадян та розгляду їх пропозицій, заяв і скарг, проведення конференцій, нарад, семінарів, інших заходів, а також порядок діяльності апарату виконавчого комітету по забезпеченню управління державними, господарськими, соціальними та національно-культурними питаннями життєдіяльності на території міста; питання взаємодії структурних підрозділів апарату з виконавчим комітетом і між собою, забезпечення законності в роботі виконавчого комітету, підвищення правової культури працівників апарату.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.    Виконавчий комітет Стрийської міської ради відповідно до чинного законодавства є виконавчим і розпорядчим органом ради, який очолює за посадою міський голова.
1.2.    Виконком формується міською радою у складі міського голови, першого заступника міського голови, заступників голови міськвиконкому, керуючого справами виконкому, секретаря міської ради та членів виконкому. Кількісний склад виконкому встановлюється радою і становить 11 осіб.
Виконком є юридичною особою, має гербову печатку, рахунок /рахунки/ в установах банку.
1.3.    Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання, які проводяться не менше одного разу на місяць.
Виконком в межах повноважень є незалежним у виборі форм і методів діяльності.
1.4.    Виконком у межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконкому приймаються більшістю від загального складу виконкому і підписуються міським головою.
Виконком є правомочним при участі в засіданні більше половини від його загального складу.
1.5.    Виконавчий комітет правомочний вирішувати будь-які питання, що належать до повноважень ради, за винятком тих питань, які вирішуються виключно місцевим референдумом або радою.
1.6.    Виконавчий комітет:
1.6.1.    забезпечує підготовку і вносить на розгляд ради проекти рішень ради, інші матеріали з питань, віднесених до її відання;
1.6.2.    організовує виконання рішень ради, власних рішень, а також затверджених радою планів і програм, місцевого бюджету, здійснює контроль за їх виконанням;
1.6.3.    подає на розгляд ради пропозиції щодо утворення, реорганізації відділів, управлінь та інших органів виконавчого комітету, здійснює керівництво їх діяльністю;
1.6.4.    здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через відділи і управління виконавчого комітету, інші його органи;
1.6.5.    вирішує інші питання відповідно до чинного законодавства.
1.7.    Міський голова:
1.7.1.    організовує в межах, визначених Законом, роботу виконавчого комітету і керує його засіданнями;
1.7.2.    здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
1.7.3.    забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
1.7.4.    забезпечує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, вищестоящих органів державної влади і управління;
1.7.5.    видає розпорядження в межах своїх повноважень;
1.7.6.    представляє раду, виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями і установами незалежно від форм власності, громадянами;
1.7.7.    призначає на посади і звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.
1.7.8.    є розпорядником рахунків виконавчого комітету в установах банків;
1.7.9.    проводить прийом громадян згідно з встановленим виконавчим комітетом графіком і забезпечує додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.
У разі відсутності міського голови його обов’язки виконує перший заступник міського голови.
1.8. Заступники міського голови відповідно до розподілу обов’язків:
1.8.1. керують дорученими їм галузями місцевого господарства і соціально-культурного розвитку, координують діяльність відділів і управлінь, виконавчого комітету, підприємств /об’єднань/, організацій і установ комунальної власності згідно з розподілом обов’язків;
1.8.2. організовують виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, вищестоящих органів державної влади ї управління у відповідних галузях місцевого господарства;
1.8.3. очолюють комісії по підготовці питань, які вносяться на розгляд засідання виконавчого комітету;
1.8.4. здійснюють керівництво комісіями при виконавчому комітеті;
1.8.5. проводять прийом громадян згідно з встановленим виконавчим комітетом графіком;
1.8.6. виконують інші обов’язки, покладені на них виконавчим комітетом і міським головою.
1.9. Керуючий справами виконкому:
1.9.1. координує діяльність відділів, управлінь виконкому згідно розподілу обов’язків;
1.9.2. забезпечує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету, своєчасне доведення до відповідних державних органів, підприємств /об’єднань/, організацій і установ, органів регіонального самоврядування, а також службових осіб і громадян  рішень виконавчого комітету і розпоряджень міського голови;
1.9.3. забезпечує належний стан діловодства, обліку і звітності у виконкомі;
1.9.4 організовує контроль за виконанням рішень виконавчого комітету і вищестоящих органів державної влади та управління;
1.9.5. проводить прийом громадян згідно з встановленим виконавчим комітетом графіком;
1.9.6. виконує інші обов’язки, покладені на нього виконавчим комітетом і міським головою.
В разі відсутності керуючого справами його обов’язки за рішенням виконавчого комітету виконує заступник міського голови.
1.10. Члени виконавчого комітету:
1.10.1. беруть участь у підготовці і розгляді питань на засіданнях виконкому;
1.10.2. можуть вносити пропозиції до виконавчого комітету про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету;
1.10.3. на період засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету за рахунок коштів місцевого бюджету.
1.10.4. знайомляться в загальному відділі з матеріалами, які будуть розглядатися на засіданні виконавчого комітету за три дні до засідання.
2.    ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
2.1.    Виконавчий комітет здійснює управління економічним і соціальним розвитком на підвідомчій території на основі планів соціально-економічного і національно-культурного розвитку міста Стрия.
2.2.    Проект плану роботи виконкому на півріччя на основі пропозицій заступників голови, керівників відділів і управлінь та інших підрозділів виконавчого комітету складає керуючий справами виконкому і за місяць до початку півріччя вносить на розгляд і затвердження виконкому.
2.3.    Плани роботи виконавчого комітету розсилається загальним відділом постійним комісіям міської ради, відділам і управлінням виконавчого комітету, комісіям при виконавчому комітеті, зацікавленим підприємствам, установам і організаціям, прокуратурі міста, редакції газети "Гомін волі”, радіомовлення.
2.4.    Контроль за виконанням плану роботи виконкому здійснюють заступники голови міськвиконкому і керуючий справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків.
У випадку, якщо передбачені планами заходи із об’єктивних причин не можуть бути виконані в установлений термін, заступники голови міськвиконкому, керуючий справами виконкому завчасно інформують про це міського голову.
2.5.    Відповідальні працівники апарату виконавчого комітету планують свою роботу на місяць.
3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
3.1.Засідання виконавчого комітету скликаються головою в разі потреби, але не менше одного разу на місяць.
3.2. На засідання виконкому вносяться одне-два основних питання згідно з планом роботи.
3.3. Порядок денний засідання виконавчого комітету складається керуючим справами виконкому і не пізніше як за 15 днів до засідання надсилається загальним відділом керівництву та членам виконкому, іншим зацікавленим відділам і управлінням виконавчого комітету, прокуратурі міста, редакції газети "Гомін волі”, радіомовлення.
3.4. Відповідальність за підготовку матеріалів на засідання виконкому /проекти рішень, довідки і ін./ покладається на заступників голови міськвиконкому, керуючого справами виконкому, керівників відділів і управлінь.
3.5. До підготовки питань на засідання виконавчого комітету можуть залучатися постійні комісії, депутати міської ради, керівники і спеціалісти служб міста.
3.6. Основний метод підготовки обговорюваних питань на засідання базується на глибокому аналізі та перевірці фактичного стану справ на місці.
При необхідності з цією метою створюються комісії з підготовки питань на засідання виконавчого комітету, які очолюються одним із заступників голови міськвиконкому чи керуючого справами міськвиконкому відповідно до розподілу обов’язків.
3.7. Матеріали, що подаються на розгляд виконавчого комітету, мають бути кваліфіковано підготовленими,  Крім короткого об’єктивного аналізу стан справ з обговорюваного питання, подаються конкретні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та удосконаленню роботи у тій чи іншій галузі, засоби і методи їх виконання з зазначенням виконавців і реальних строків реалізації.
Обсяг довідки – 2-3 сторінки, проекту рішення, як правило 1-2 сторінки.
3.8. Проекти рішень візуються:
-    керівниками відділів, управлінь, інших підрозділів, що підготували рішення;
-    керівниками зацікавлених відділів, управлінь, підрозділів;
-    начальником юридичного відділу;
-    заступниками голови відповідно до розподілу обов’язків;
-    керуючим справами виконкому.
Повнота переліку віз контролюється начальником юридичного відділу.
Довідка до проекту рішення підписується керівником, або комісією, які готували питання.
Не пізніше як за п’ять днів до засідання завізовані матеріали в 3-х примірниках подаються керуючому справами виконкому.
Заперечення і зауваження до проектів рішень подаються у письмовій формі.
Матеріали на засідання виконавчого комітету, підготовлені з порушенням встановленого порядку, керуючим справами виконкому , не приймаються.
Про причини порушення встановленого порядку відповідальні за підготовку питань особисто доповідають голові, з дозволу якого питання може бути внесено на розгляд виконавчого комітету.
3.9. До проекту рішення додаються:
-    список доповідачів, співдоповідачів, а також запрошених для участі в розгляді питань;
-    довідка з обговорюваного питання, в якій обґрунтовується прийняття даного рішення;
-    проект листа, якщо необхідно звернутися з даного питання у вищестоящі державні органи з клопотанням;
-    план розсилки рішень виконавцям.
Список запрошених погоджується з міським головою.
3.10. Відділи і управління, інші служби виконавчого комітету, установи і організації, що вносять питання на розгляд засідання виконкому з власної ініціативи, подають керуючому справами виконкому проект рішення та довідку, в якій обґрунтовується необхідність прийняття такого рішення.
3.11. Відділи і управління виконавчого комітету, інші організації і установи, які готують проекти рішень виконавчого комітету, зобов’язані погоджувати їх з керівниками зацікавлених організацій і установ. Питання планування, фінансування, зміни в плані розвитку підприємств і в бюджеті обов’язково погоджуються з відділом економіки та фінансовим управлінням.
3.12. Загальний відділ забезпечує явку доповідачів та співдоповідачів, а також запрошених осіб на засідання виконавчого комітету і ознайомлює їх з необхідними матеріалами.
3.13. Засідання виконавчого комітету проводиться згідно з планом роботи, як правило третій четвер кожного місяця. Для доповідачів з основних питань надається до 15 хвилин, з інших питань та співдоповідачів – до 7 хвилин, для виступаючих до 5 хвилин.
Засідання виконавчого комітету проводить міський голова, а в разі його відсутності – перший заступник міського  голови та заступники міського голови.
3.14. У засіданнях виконавчого комітету можуть брати участь з правом дорадчого голосу керівники відділів, управлінь виконкому, голови постійних комісій ради, депутати ради, а також запрошені представники державних і громадських органів, трудових колективів, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, інші особи згідно із списком запрошених.
На засіданнях виконавчого комітету можуть бути присутніми працівники преси, телебачення і радіо.
3.15. В засіданнях виконавчого комітету беруть участь прокурор міста, начальник юридичного відділу, начальник загального відділу, працівники апарату виконавчого комітету, відділів і служб, які брали участь в підготовці питань на засідання.
3.16. На кожному засіданні виконавчого комітету начальник загального відділу веде протокол за встановленою формою.
Протокол засідання виконавчого комітету підписується міським головою, в разі відсутності – першим заступником міського голови.
Протоколи засідань виконавчого комітету, прийняті рішення і додатки до них зберігаються в загальному відділі виконкому і подаються для ознайомлення зацікавленим особам на їх вимогу з дозволу керуючого справами виконкому.
Протокол засідання виконавчого комітету оформляється загальним відділом і не пізніше як через 7 днів після засідання направляється облдержадміністрації і прокуратурі міста.
4.    ПРАВОВІ АКТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
4.1.    Виконавчий комітет у межах своєї компетенції приймає рішення.
4.2.    Рішення, прийняті виконавчим комітетом, в цей же день підписуються міським головою, а в разі його відсутності – першим заступником міського голови.
4.3.    Рішення, прийняті виконкомом з доповненнями і зауваженнями  до поданого проекту, допрацьовуються головами комісій по підготовці питань на засідання виконавчого комітету, керівниками відділів і управлінь, установ і організацій, погоджується у встановленому порядку і не пізніше двох днів після засідання виконавчого комітету передаються керуючому справами виконкому, який подає на підпис міському голові.
4.4.    Розпорядження міського голови підписуються міським головою, а в разі його відсутності – уповноваженим на це першим заступником міського голови.
Про видані розпорядження керуючий справами доповідає виконавчому комітету на його кожному черговому засіданні.
4.5.    Загальний відділ виконкому забезпечує розмноження прийнятих виконавчим комітетом рішень та виданих розпоряджень і не пізніше як через три дні після їх підписання розсилає виконавцям згідно з планом розсилки. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних рішень або розпоряджень.
4.6.    Рішення виконавчого комітету, розпорядження з актуальних питань економічного і соціального розвитку, організаційної роботи публікуються в міській газеті, їх зміст передається по радіо.
4.7.    Рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення цих документів в дію.
4.8.    Рішення виконавчого комітету і розпорядження міського голови, в разі невідповідності їх законодавству , можуть бути скасовані міською радою, або визнані незаконними в судовому порядку.
5.    КОМІСІЇ ТА ІНШІ ОРГАНИ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ
При виконавчому комітеті можуть утворюватись комісії відповідно до чинного законодавства.
5.1.    Діяльність комісій при виконавчому комітеті регулюється відповідними положеннями.
5.2.    Комісії при виконавчому комітеті будують свою діяльність на основі планів роботи, що складаються і затверджуються відповідними комісіями на підставі планів роботи виконавчого комітету.
5.3.    Комісії при виконавчому комітеті в  усіх питаннях, віднесених до їх компетенції, взаємодіють з постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом, його відділами та управліннями, підприємствами, установами і організаціями.
5.4.    Комісії при виконавчому комітеті у своїй діяльності підзвітні виконавчому комітетові.
6.    ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
6.1. Виконавчий комітет здійснює виконання рішень ради, виконкому, вищестоящих органів державної та виконавчої влади, виданих розпоряджень.
6.2. Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету, рішень органів державної та виконавчої влади, виданих розпоряджень здійснюють  міський голова, його заступники, керуючий справами виконкому, а також керівники відділів і управлінь виконкому, комісії при виконавчому комітеті.
6.3. Організаційно-технічна робота по здійсненню контрольних повноважень виконавчого комітету виконується відділами загальним і організаційним та з питань внутрішньої політики.
6.4. Основними методами здійснення контролю за виконанням рішень і розпоряджень є:
-    постійний контроль за дотриманням термінів виконання передбачених в них заходів;
-    періодичне проведення на місцях перевірки стану організації контролю і виконання рішень, розпоряджень, діловодства у відділах і управляннях та інформування про це керівництво виконавчого комітету;
-    аналіз інформацій про хід реалізації рішень та вжиття заходів щодо безумовного їх виконання;
-    підготовка матеріалів про стан виконання рішень, розпоряджень для розгляду їх в порядку контролю на нарадах у голови ради, його заступників та керуючого справами згідно з планом роботи, чи за дорученням керівництва виконавчого комітету;
-    надання практичної допомоги виконавцям у здійсненні  намічених заходів;
-    підготовка матеріалів про зняття рішень, розпоряджень з контролю.
6.5. Рішення органів державної та виконавчої влади вищого рівня у день надходження реєструються загальним відділом і в той же день передаються керуючому справами виконкому. Після розгляду керуючого справами ці документи передаються голові, його заступникам і керуючому справами відповідно до розподілу обов’язків та ступеню важливості /специфіки/ документа. Документ з їх резолюцією передається загальним відділом під розписку виконавцям.
6.6. На кожний документ загальний відділ складає картку встановленого зразка в 3-х примірниках /одна для загальної картотеки, друга для контролю і третя для відповідального працівника, якому доручено здійснювати контроль за їх виконанням/.
6.7. Рішення, на виконання рішень державних органів вищого рівня приймаються, як правило, у 20-ти денний термін з дня їх одержання, або у терміни, визначені цими документами і в резолюції керівництва виконкому.
6.8. Рішення виконкому направляються заступнику начальника загального відділу, де формується контрольна картотека та здійснюється оперативний контроль за дотриманням виконавцями визначених завдань у вказані в цих документах терміни. Якщо в рішенні не встановлено термін інформування про їх виконання, то заступник начальника загального відділу бере їх на контроль за дорученням голови, його заступників і керуючого справами виконкому, як правило, на місячний термін.
6.9. Інформації про хід виконання документів, які надходять з місць, передаються головному спеціалісту по контролю за виконанням документів для обліку, після чого їх направляють відповідальним працівникам виконавчого комітету, які здійснюють безпосередній контроль за виконанням документів.
6.10. Відділи і управління виконавчого комітету, установи і організації інформують у встановлені терміни виконавчий комітет про хід виконання рішень виконавчого комітету, рішень вищих державних органів і виданих розпоряджень.
Начальник загального відділу щомісячно інформує на нараді відповідальних працівників виконавчого комітету про дотримання виконавцями термінів виконання рішень, розпоряджень.
Про кожний випадок несвоєчасного інформування про виконання рішень виконкому та доручень його керівництва, порушення термінів підготовки проектів рішень на виконання документів державних органів вищого рівня начальник загального відділу та керуючий справами доповідають міському голові для вжиття необхідних заходів.
6.11. Рішення знімаються з контролю на засіданні виконавчого комітету на підставі узагальненої інформації, що доповідається заступниками голови, керуючим справами виконкому, про що у протокол засідання виконавчого комітету вноситься відповідний запис.
Після зняття документа з контролю всі матеріали здаються в загальний відділ виконкому.
6.12. У разі прийняття рішень виконавчого комітету з питань, по яких було раніше прийнято рішення, вони знімаються з контролю, про що зазначається в ново затверджених документах.
6.13. Контроль за виконанням рішень щодо пропозицій і зауважень, внесених керівникам виконавчого комітету під час проведення звітів перед населенням і в трудових колективах, здійснює загальний відділ виконкому.
7.    ВЗАЄМОДІЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ З ПОСТІЙНИМИ КОМІСІЯМИ МІСЬКОЇ РАДИ
7.1.    Взаємодія виконавчого комітету з органами ради – її постійними комісіями – базується на нормах чинного законодавства, а також цим регламентом, виходячи з принципу розподілу функцій між органами державної влади і управління.
8.    СПРИЯННЯ ДЕПУТАТАМ МІСЬКОЇ РАДИ У ЗДІЙСНЕННІ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ
8.1. Виконавчий комітет надає допомогу депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень, визначених чинним законодавством.
З цією метою виконавчий комітет:
-    забезпечує депутатам можливість користуватись приміщеннями для участі в роботі ради та її органів, а також архівами виконкому;
-    забезпечує депутатів документами, іншими довідково-інформаційними матеріалами з питань його діяльності;
-    розглядає звернення депутатів і дає на них відповіді та роз’яснення;
-    надає допомогу депутатам міської ради в здійсненні їх повноважень у інших питаннях, передбачених законодавством, цим регламентом, а також допомагає  активізації депутатської діяльності в трудових колективах і за місцем проживання громадян.
8.2. Міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконкому здійснюють позачерговий прийом депутатів міської ради з питань їх депутатської діяльності.
9.    ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА В АПАРАТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
9.1.    Порядок роботи з службовими документами в апараті виконавчого комітету регулюються відповідною інструкцією по діловодству.
10.    ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ТА РОЗГЛЯД ПРОПОЗИЦІЙ, ЗАЯВ І СКАРГ ГРОМАДЯН
10.1.    Виконавчий комітет здійснює розгляд усних і письмових звернень громадян згідно з діючим законодавством.
10.2.    Прийом громадян у виконавчому комітеті здійснюють міський голова, його заступники, керуючий справами виконкому, начальники відділів згідно з графіком, затвердженим міським головою.
10.3.    На особистий прийом громадян в разі необхідності запрошуються відповідальні працівники виконавчого комітету, його відділів і управлінь.
Особистий прийом громадян може здійснюватись у виконавчому комітеті, на підприємствах, в установах і організаціях міста.
10.4.    Міський голова затверджує графік прийому громадян керівниками відділів та управлінь виконавчого комітету.
10.5.    Прийом і реєстрацію письмових звернень, контроль за термінами їх розгляду, загальний контроль за вирішенням усних і письмових звернень громадян та дачу відповідей по піднятих в них питаннях здійснює головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян в порядку визначеному чинним законодавством.
10.6.    Загальний відділ щоквартально аналізує і узагальнює наслідки роботи з організації усного прийому та розгляду письмових звернень громадян у виконавчому комітеті і доповідає керуючому справами виконкому для подальшого інформування міського голови.
10.7.    Персональну відповідальність за своєчасне і якісне вирішення звернень громадян несуть відповідальні працівники апарату виконавчого комітету і його відділів, яким доручається їх розгляд.

11.    ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ, НАРАД, СЕМІНАРІВ, УРОЧИСТИХ ЗАХОДІВ
11.1.    Конференції, наради, семінари, урочисті та інші масові заходи проводяться за розпорядженням міського голови.
11.2.    Відділи і управління, відповідальні працівники виконавчого комітету, які готують конференції, наради, семінари, урочисті та інші масові заходи не пізніше, як за п’ять днів до проведення цих заходів зобов’язані погодити з міським головою, його заступниками, керуючим справами виконкому / згідно з розподілом обов’язків/ план проведення, тези доповіді, звернень, вітальних листів, пропозиції про час, місце, кількість і склад учасників, кількість і характер питань, які вносяться на розгляд, тривалість роботи.
Питання про оформлення приміщення, радіофікацію і телефонізацію, виготовлення запрошень і інше вирішуються керівниками відділів, управлінь, які проводять заходи.
11.3.    На конференціях, нарадах, семінарах, урочистих та інших масових заходах ведеться скорочений протокол, де зазначається порядок денний, короткий виклад виступів, прийняті рішення або рекомендації.
Протоколи нарад і конференцій зберігаються у справах виконавчого комітету, відділів і управлінь.
12.    АПАРАТ ПРАЦІВНИКІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ.
12.1.    До апарату виконавчого комітету входять працівники:
-    відділу організаційного та з питань внутрішньої політики;
-    загального відділу;
-    юридичного відділу;
-    фінансово-господарського відділу;
-    відділу в справах сім’ї та молоді;
-    служби з питань торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування та захисту прав споживачів;
-    єдиного дозвільного реєстраційного офісу;
-    державні реєстратори.
12.2.    Структура, а також умови оплати працівників апарату виконавчого комітету встановлюються міською радою за поданням міського голови.
12.3.    Основними завданнями працівників апарату виконавчого комітету є організаційне, правове, методичне, матеріально-технічне та інформаційно-статистичне забезпечення діяльності виконкому по керівництву державним, господарським і соціально-культурним життям міста.
Апарат виконавчого комітету спрямовує свою діяльність на виконання завдань, що стоять перед радою, дальший розвиток демократичних принципів у діяльності виконкому, удосконалення функціонування системи місцевого самоврядування населення, розвиток форм і методів участі громадян в управлінні державними і громадськими справами.
12.4.    Апарат виконкому, його структурні підрозділи організовують свою роботу в порядку, визначеному діючим законодавством, регламентом виконавчого комітету міської ради, Положення про відповідні відділи виконкому та посадовими інструкціями.


13.    ПОРЯДОК ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ, КОРИСТУВАННЯ НИМИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ.
13.1.    міськвиконком має гербову печатку встановленого зразка;
13.2.    відповідальним за зберігання і законність користування гербовою печаткою міськвиконкому є міський голова;
13.3.    за своїм розпорядженням міський голова має право передати гербову печатку одному із відповідальних працівників апарату виконкому, який несе персональну відповідальність за збереження і законність користування нею;
13.4.    гербовою печаткою міськвиконкому засвідчуються: підписи міського голови, заступників голови і керуючого справами міськвиконкому на оригіналах відповідних бухгалтерських документів, протоколах, рішеннях міськвиконкому, розпорядженнях міського голови, контрактах з керівниками підприємств і організацій, посвідченнях про відрядження за межі міста, службові посвідчення посадових осіб, яких призначає міський голова, службові посвідчення працівників апарату, записи в трудових книжках, копії трудових книжок та документи про освіту, форми допуску громадян до державної таємниці, анкети громадян України, а також інших документах у випадках, передбачених чинним законодавством;
13.5.    міськвиконком має також печатку загального відділу, кутовий та інші штампи, необхідні в роботі з документами, відповідальність за зберігання і законність їх використання несе завідувач загального відділу;
13.6.    печатка загального відділу зберігається у начальника загального відділу, який засвідчує копії розпоряджень міського голови, рішень міськвиконкому, відрядження.
14.    ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ.
РЕЖИМ РОБОТИ.
14.1.    Початок роботи працівників апарату і структурних підрозділів міськвиконкому о 800 годині.
Закінчення роботи о 17 годині 15 хвилин; в п’ятницю – о 16 год.
Обідня перерва з 1200 до 1300 години.
14.2.    Перебування працівників апарату міськвиконкому по службових питаннях в робочий час поза робочим місцем повинно бути попередньо погоджене з відповідними керівниками.
Відповідальні працівники повинні ставити до відома про свою відсутність на робочому місці в робочий час секретаря приймальні з вказуванням свого місця перебування.
14.3.    В кожному відділі ведеться щоденний табель обліку робочого часу працівників, який підписується керівником і до 1 числа кожного місяця здається в бухгалтерію виконкому.
Для працівників апарату виконкому табель обліку робочого часу складається керуючим справами міськвиконкому.
14.4.    Щорічно в січні складається графік відпусток працівників апарату виконкому, завідувачів відділами, управліннями, який затверджується міським головою;
14.5.    Контроль за дотриманням графіку відпусток і оформленням документів, пов’язаних з відпустками здійснює керуючий справами виконкому.
14.6.    Кожний працівник апарату міськвиконкому і його відділів зобов’язаний підтримувати нормальний морально-психологічний клімат:
-    уважно відноситись до співпрацівників;
-    надавати необхідну в роботі допомогу;
-    ставитися з належною увагою до відвідувачів.

Керуючий справами
міськвиконкому                            Оксана Затварницька

Переглядів: 1039 | Додав: Адмін | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Продам
Продам під спил горіх, яблуню та ін. дерева http://nazarenko.ucoz.ua/blog/prodam_gorikh/2017-06-01-16

Продам під спил горіх, яблуню та ін. дерева http://nazarenko.ucoz.ua/blog/prodam_gorikh/2017-06-01-16

Випадкове фото
Пошук
Календар
«  Лютий 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829
Останні коментарі
 
 
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz