Меню сайту
Контролюймо владу!
Про моніторинг міської ради
Друзі сайту
СтрийПорт - каталог сайтів Стрийщини
Форма входу
Помилкам бій!
  Знайшли помилку?
 Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter!

(це не стосується конкурсних робіт, за їх грамотність відповідальність несуть виключно автори, адміністрація помилок в них не виправляє, якщо маєте до них зауваження - пишіть в коментарях до твору)

  Система Orphus
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Блог
Головна » 2012 » Лютий » 8 » Регламент Стрийської міськради
09:12
Регламент Стрийської міськради
Додаток № 1
до рішення Стрийської міської ради
     від 07 грудня 2010p № 22

РЕГЛАМЕНТ
Стрийської міської ради  VІ  демократичного скликання.

Регламент Стрийської міської ради (надалі-Регламент)має силу рішення міської Ради, визначає порядок діяльності міської ради, депутатів міської ради, органів та посадових осіб міської ради, порядок скликання, підготовки і проведення сесій міської ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань відповідно до Конституції України, Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України „ Про статус депутатів місцевих рад"

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Стрийська міська рада - орган місцевого самоврядування

Міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду м. Стрия та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.
Стрийська міська рада є юридичною особою і наділяється відповідно до чинного законодавства України власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність. Загальний склад міської ради - 50 депутатів, які обираються населенням міста відповідно до чинного на момент проведення виборів законодавства України про вибори.
Міська рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.
На будинку, де працює рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний прапор України.
Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом відкритості засідань сесії, трансляції сесійних засідань на каналах місцевого телебачення, розповсюдження інформації про діяльність міської ради у її друкованому органі, на офіційному сайті ради, та інших засобах масової інформації. У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання для розгляду конкретно визначених питань.
Робота Стрийської міської ради, а також ведення документації провадиться державною - українською мовою.

Стаття 2. Порядок затвердження, виконання і внесення змін і доповнень до
                          Регламенту

  1 Регламент міської ради приймається на її пленарному засіданні (сесії)
  2. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря міської ради та постійну депутатську комісію з питань депутатської етики, регламенту, прав людини і законності. Під час пленарного засідання міської ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні та голову постійної комісії з питань депутатської етики, регламенту, прав людини і законності.
3. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією міського голови, постійної депутатської комісії,депутатської групи та фракції, депутатів міської ради.
4. Регламент діє з моменту прийняття і втрачає чинність в день другої сесії міської Ради нового скликання.


РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЬКОЇ РАД

Стаття 3. Міський голова.

         1. Міський голова Стрия є головною посадовою особою територіальної громади міста Він організовує роботу міської ради та її органів. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях ради.
      2. Міський голова обирається територіальною громадою міста на основі загального рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначено законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
     3. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, якщо інше не встановлене Законом.
     4. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до Закону особи, крім випадку дострокового припинення його повноважень.
     5. Повноваження і обов'язки міського голови визначаються ст..42 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні"

Стаття 4. Секретар міської ради.

1. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови радою з числа
депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.(ч.1 ст.50 ЗУ «"Про місцеве самоврядування в України»)
2. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено Законом.
3. Повноваження і обов'язки секретаря міської ради визначаються ч.3 ст.50 Закону України "Про місцеве самоврядування в України»
 
Стаття 5. Депутати ради.

1.Повноваження депутата міської ради починаються з дня відкриття першої
міської ради, а закінчуються в день відкриття першої сесії наступного скликання.
2.Особа депутата засвідчується нагрудним значком та посвідченням депутата.
3.Повноваження депутатів, гарантії та порядок організації депутатської діяльності
визначаються Законами України „ Про місцеве самоврядування в Україні" та „ Про статус
депутатів місцевих рад", Регламентом міської ради.

                             Стаття 6. Депутатські групи, фракції.

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у  виборчих округах депутати можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх повноважень у виборчому окрузі.
Депутатська група може бути утворена в будь який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менше як з п’яти депутатів. При цьому депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
   
       Утворена група реєструється міською радою за поданням особи, яка її очолює, до якого додається підписане депутатами  цієї групи письмове повідомлення про сформування групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
Діяльність групи припиняється:
1) у разі вибуття з групи окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж п’ять депутатів;
2) у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
3) після закінчення строку повноважень міської ради даного скликання.
Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність. Інші питання діяльності депутатських груп, порядок роботи умови вступу у групу, виходу з неї, виключення з неї визначається самою групою.
       2.  Депутатські фракції ради формуються на партійній основі. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської групи чи фракції. Після оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує про реєстрацію такої фракції, її кількісний склад.
3. Депутатські групи, фракції мають право:
1) на пропорційне представництво в постійних і тимчасових комісіях ради;
2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає,призначає та затверджує рада;
3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії;
4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями шляхом утворення депутатських об’єднань , які не підлягають реєстрації і не мають прав передбачених цим регламентом;
5) відведення для їх учасників місць в залі засідань пленарної сесії поряд;
6) на пропорційне представництво у лічильній комісії та секретаріаті кожної пленарної сесії;
7) вимагати перерви в засіданні сесії до 15 хвилин;
8) публікувати свої матеріали в засобах масової інформації, засновником яких є міська рада;
9) надавати свої письмові пропозиції при розгляді питань порядку денного сесії;
10) поширювати серед депутатів через секретаря ради за зверненням уповноважених осіб груп, фракцій підготовлені фракціями матеріали як офіційні документи;
11) забезпечення для здійснення своєї діяльності приміщенням депутатської кімнати, необхідним інвентарем.

Стаття 7. Постійні комісії міської ради

1. Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
2.  Постійні комісії обираються радою на строк дії повноважень у складі голови комісії і членів комісії. Пропозиції по кількості постійних комісій, їх назвах, кандидатурах голів комісій можуть пропонувати на сесії міський голова, секретар ради, депутати міської ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.
3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.
4.Постійні комісії за дорученням ради або власною ініціативою попередньо
розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського
бюджету, звіти виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та
розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші
питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують
висновки, з даних питань виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
       5. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради.
      6.Здійснюють контроль за виконанням рішень виконавчого комітету міської ради.
       7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відома, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
       8. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляв комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голови комісії або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голові комісії або секретар комісії.
       9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, є правомочним, якщо  в ньому бере участь не менш ніж половина від загального складу комісії.
       10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймають більшістю голосів зі загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови. Протоколи засідань підписуються головою або його заступником секретарем комісії.
       11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами яким вони адресовані. Про  результати  розгляду     і вжиті   заходи  повинно  бути  повідомлено  комісіям встановлений ними строк.
       12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря міської ради, розглядатись постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісії
       13. Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.
       14.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
Стаття 8. Тимчасові контрольні комісії Стрийської міської ради
1. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень міської ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
        2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву, завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
        3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводиться, як правило, закритим; депутати, які входять до складу тимчасових контрольних комісій та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
       4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію
       5. Звіти і пропозиції тимчасової контрольної комісії ради підписуються усіма членами комісії, присутніми на її засіданні.
Стаття 9. Рада голів депутатських комісій, депутатських груп та фракцій
    1. Рада голів є консультативно-дорадчим органом, який забезпечує колективний розгляд питання поточної роботи  ради в період між пленарними засіданнями ради.
    2. До складу ради голів входять: міський голова, секретар ради, голови постійних депутатських комісій, керівники депутатських груп і фракцій.
    3. Засідання ради голів скликається міським головою. Засідання ради голів відкриває і веде міський голова або секретар ради.
    4. На засіданнях ради голів міської ради розглядаються такі питання:
    4.1. забезпечення підготовки сесії ради, документів і матеріалів, які виносяться на її розгляд;
    4.2. організацію виконання рішень ради, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень по запитах депутатів, наказах виборців, зверненнях громадян;
    4.3. координацію дій постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до виключної компетенції ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради;
    4.4. розгляд протоколів зборів громадян за місцем проживання і доручає відповідній депутатській комісії підготовку питань місцевої ініціативи для розгляду на сесії міської ради;
    4.5. обмін досвідом депутатської роботи з місцевими радами інших міст, включаючи зарубіжні зв’язки;
4.6. аналіз стану справ у питаннях, які віднесені законодавством до відома міської ради, внесення необхідних пропозицій.
    5. Пропозиції ради голів комісій з питань, віднесених цим Регламентом до її відання, носить рекомендаційний характер і приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні. Засідання ради голів оформляється протокольно працівниками апарату ради.

Стаття 10.  Форми реалізації депутатами своїх повноважень
1. Депутат має право звертатися із депутатським зверненням та депутатським запитом  пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій  незалежно  від форми власності, розташованих  на території ради,  здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
2. Депутат ради може звернутися із запитом чи зверненням на сесії міської ради до секретаріату сесії, а також у міжсесійний період до секретаря ради.(ст..13,ст..21.22 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»)
3. Депутатські звернення і запити вивчаються,обговорюються та вирішуються відповідними органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у десятиденний термін.
5. Орган або посадова особа, до яких  звернуто  депутатський запит, зобов'язані  у десятиденний термін дати  офіційну письмову відповідь на нього секретарю ради та депутату. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін,  то орган або посадова особа зобов'язані письмово  повідомити секретаря ради та депутата місцевої ради,  який вніс запит,  і запропонувати інший строк,  який не повинен перевищувати один  місяць  з  дня  одержання запиту.
Стаття 11. Виконавчі органи міської ради
      1. Виконавчими органами міської ради є її виконавчий  комітет, відділи, управління та інші створені  радою  виконавчі органи. Виконавчі органи є підконтрольними і підзвітними міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органом виконавчої влади.
        Затвердженням структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання належить виключно до компетенції міської ради за поданням міського голови.
      2. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується на пленарному засіданні ради за поданням міського голови. До складу виконкому за посадою входять голова міської ради, заступники міського голови,  керуючий справами виконавчого комітету, секретар міської ради. Депутати міської ради не можуть входити до складу виконавчого комітету міської ради. Очолює виконавчий комітет голова міської ради.
      3. Основною формою роботи виконавчого комітету як колегіального органу є засідання, які скликаються міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
         Основним документом, який визначає організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету є Регламент виконкому, який затверджується рішенням виконкому.
         Засідання виконкому, як правило, є відкритими. У разі необхідності виконком приймає рішення про проведення закритого засідання.
До участі в засіданні виконкому можуть запрошуватися керівники  виконавчих органів міськради, структурних підрозділів виконкому , представники зацікавлених структур, установ і організацій міста, засобів масової інформації. При розгляді основних питань на засідання виконкому запрошуються голови профільних депутатських комісій,а також мають право бути присутніми депутати міської ради.
       4. Рішення виконкому приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконкому.
          Члени виконкому, мають право під час обговорення проекту рішення виконкому вносити зауваження та пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення виконкому.
РОЗДІЛ 3.  СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Стаття 12. Порядок скликання сесії
1.    Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних депутатських  комісій.
2.    Перша сесія новообраної міської ради скликається міською територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості яка забезпечує повно важність складу ради. Її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів міського голови і депутатів міської ради, визначення їх повноважень і передає ведення сесії міському голові.
3.    Засідання ради з моменту головування на ньому міського голови може
проводитися за таким порядком денним:
1) інформація міського голови про:
-    створення депутатських груп та фракцій;
-    роботу по погодженню переліку комісій;
-    кандидатури на посади голів комісій, секретаря міської ради
2)    обрання секретаря ради;
3)    визначення переліку, складу і функцій постійних комісій;
4)    створення постійних комісій;
5)    затвердження голів постійних комісій;
6)    утворення ради голів комісій;
7)    затвердження заступників міського голови і членів виконавчого комітету ради;
8)    різне.

5.    Сесії, наступні після першої, скликаються міським головою по мірі необхідності але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз в місяць. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого  пленарного засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний Гімн України.
6.    Позачергові   сесії ради скликаються відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування»

Стаття 13. Порядок денний сесії

1. Порядок денний сесії формується міським головою за пропозиціями постійних депутатських комісій, секретаря міської ради, депутатів міської ради, виконавчого комітет ради, на основі затвердженого радою перспективного плану роботи ради.
2.    Пропозиція щодо кожного питання, яке планується включити до проекту порядку денного сесії, подається секретарю ради з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовлених згідно з вимогами Регламенту.
3.    Проекти рішень міської ради надаються депутатам не пізніше як за 7 днів, а в невідкладних випадках-безпосередньо перед засіданням міської ради. В такому випадку рішення з цих питань приймаються тільки після розгляду цих проектів постійними комісіями ради в перерві пленарних засідань.
4.    Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, надається секретарю ради у друкованій та електронній формі не пізніше як за два тижні до його розгляду на пленарному засіданні, крім обумовлених Регламентом випадків термінового розгляду питань.
4.1.    Проект рішення, що виноситься на розгляд ради повинен мати такі реквізити: на
бланку рішення міської ради в правому верхньому куті помітка „ПРОЕКТ" і прізвища
авторів; лівому куті бланку - назва рішення; нижче текст рішення із зазначенням
виконавців, терміну виконання, а також при необхідності - механізм виконання рішення.
4.2.    Проект рішення повинен складатись з таких частин:
-    мотивуючої - в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
-    вирішальної - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;
-    заключної -- в якій містяться загальні терміни виконання, вказана посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.
До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності - висновки відповідних комісій Ради.
4.3.    Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи):
-    автора проекту,
-    юридичного відділу виконавчого комітету;
-    голів відповідних постійних комісій;
-    секретаря ради;
-    при наявності в проекті рішення питань, які належать до компетенцій інших керівників виконавчих органів - візи цих керівників.
4.4.    Візи проставляється на зворотній стороні першого примірника останнього
аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином:
зліва - назва посади, справа - підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису - дата візування.
4.5.    Візування проекту рішення є обов'язковим. Зауваження і пропозиції до проекту
рішення можуть викладатись на окремому аркуші, який є невід'ємним додатком до
рішення.
4.6.    Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії
проводиться з примірника підготовленого відповідно до вимог Регламенту.
5.    Секретар ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд Ради. Зауваження комісій подаються у письмовій формі. Обговорення кожного проекту рішення у постійних комісіях триває не більше двох тижнів. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного її варіанту покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісіях ради. Поправки до проектів рішень можуть бути зведені у порівняльну таблицю для розгляду на пленарному засіданні.
6.    Проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
7.    Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:

-    міським головою;
-    секретарем ради;
-    постійною комісією;
-    депутатською фракцією
-    депутатом

Стаття 14. Ведення пленарних засідань
      1. Пленарне засідання міської ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
      2. Сесію відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом, - суб'єктами, які мають на це право.
      3. Робочими органами сесії є лічильна комісія, секретаріат сесії, що обирається з числа депутатів та апарат ради.
      3.1 Лічильна комісія формується, як правило, з трьох депутатів, які не можуть бути членами однієї депутатської групи.
     3.2 Лічильна комісія обирає із свого складу7 голову. Засідання лічильної комісії проводиться гласно і відкрито. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії. Результати голосування озвучує голова лічильної комісії.
     3.3. Секретаріат сесії:
- реєструє депутатські запити;
- організовує ведення протоколу пленарних засідань;
- реєструє і подає головуючому пропозиції депутатів;
- складає список бажаючих виступити і передає його головуючому;
- контролює друкування необхідної кількості примірників прийнятих рішень ради.

      4. Засідання проводиться з 10.00 до 18.00 з короткочасними перервами по 15 хв. після кожних двох годин роботи та перервою на обід з 14.00 до 14.45год. Відеозапис пленарного засідання сесії передається секретарю ради та зберігається на електронному носії.
      5. Реєстрація депутатів проводиться апаратом міської ради перед початком ранкового та післяобіднього пленарного засідання з пред'явленням посвідчення депутата і за особистим підписом депутата у відомості про реєстрацію. Реєстрація депутатів розпочинається в 9.15.
      6. Головуючий на пленарному засіданні міської ради:
6.1. веде засідання, оголошує перерви на засіданнях;
6.2 повідомляє раду про кількість депутатів, про яких відомо що вони відсутні з поважних причин, робить повідомлення про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;
6.3 вносить на обговорення проекти документів міської ради, інформує про матеріли, що надійшли до пленарного засідання міської ради;
6.4 організовує розгляд питань порядку денного;
6.5 повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
6.6 надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
6.7. поза чергою ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку
ведення засідання;
6.8 створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
6.9 ставить питання на голосування, оголошує його результати;
6.10. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
6.11. забезпечує гарантований виступ при обговоренні всіх питань уповноваженим
представникам депутатських груп та постійних комісій;
6.12. робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
6.13. вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
6.14 оголошує записки, які надійшли на його ім'я;
6.15 здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.
       7.Головуючий на засіданні на вимогу депутатів з залученням лічильної комісії
проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може
проводитись в зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або
переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішень.
Стаття 15. Порядок розгляду питань і надання слова.
1.  Обговорення питання на засіданні міської ради включає:
1.1.    доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
1.2.    співдоповіді, в разі необхідності, запитання співдоповідачам і відповіді на них;.
1.3.    виступи депутатів з питань, які обговорюються;
1.4.    виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);
1.5.    оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;
1.6.    заключне слово співдоповідачів і доповідача;
1.7.    уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорення питання \ будуть ставитися на голосування.
1.8.    виступи з мотивів голосування;
1.9.    голосування за проект рішення.
2. Для доповіді надається до 30 хвилин, співдоповіді - до 20 хвилин і заключного слова - до 5 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 5 хвилин; для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів в «Різному»- до 3 хвилин; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок-до 2хвилин.
3. Для надання слова промовцям на більш тривалий час, ніж встановлено, міська рада приймає відповідне рішення.
4. Якщо виступ промовця повторює те, що виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні вважає, що міська рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
6.    Міський голова та секретар ради мають право в будь-який момент брати слово для виступу.
7.    Виступи депутатів з одного питання допускаються не більше двох разів на одному і тому ж засіданні.
8.    Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно.
Головуючий на засіданні надає слово для запитань депутатам. Депутат, який поставив
запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він
відповіддю. Виступаючим в обговоренні запитання не ставляться.
Стаття 16. Прийняття рішень
1.    Рішення міської ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні
після його обговорення. Рішення міської ради може прийматися без подальшого
обговорення на пленарному засіданні, якщо проти цього не заперечує жоден депутат
міської ради і під час попереднього розгляду проект рішення з цього питання підтримали
всі постійні комісії ради.
2.    Голосування проводиться за допомогою підняття рук або бюлетенями при
проведенні таємного голосування,
3.    Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань міської ради або у відповідному для таємного голосування місці в залі засідань.
4.    Рішення міської ради вважається прийнятим, якщо після його обговорення на пленарному засіданні за нього проголосувала більшість від загального складу ради.
5.    В ході розгляду проектів рішень міської ради переголосування пропозицій чи поправок здійснюється міською радою після проведення нового обговорення, при цьому допускається проведення обговорення за скороченою процедурою, але не більше двох разів.

Стаття 17. Види та способи голосування
1.    Голосування може бути відкритим (в тому числі поіменним) або таємним. Рішення про поіменне або таємне голосування приймається 1/3 присутніх на засіданні ради.
2.    Поіменне голосування, як різновид відкритого голосування, проводиться з будь-яких питань, крім персональних головою лічильної комісії за списком депутатів, підготовленим секретаріатом. Після підрахунку голосів членами лічильної комісії підписують ЦІ списки і вони долучаються до протоколу засідання.
Дані про результати поіменного голосування підраховуються відразу після його проведення і інформація надається депутатам.
3.    Тільки таємним голосуванням проводиться:
-    обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
-    прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови.

4.    Бюлетені для таємного голосування виготовляються в кількості, що відповідає загальному складу ради під контролем лічильної комісії. В бюлетені вносяться кандидатури або рішення, попередньо обговорені на засіданнях постійних комісій міської ради.
5.    Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.
6.    Кожному депутату міської ради лічильною комісією видається бюлетень, про що депутат ставить підпис в списку про його отримання. Голосування здійснюється позначкою в бюлетені навпроти прізвища кандидата або варіанта рішення, за який голосує депутат. Заповнений бюлетень опускається в опечатану скриньку.
7.    В бюлетені по одній кандидатурі або одному проекту рішення повинні бути слова „ За" та „ Проти". У бюлетені для голосування по кількох кандидатурах або варіантах рішення проти кожної кандидатури або варіанта друкується квадрат, в якому ставить будь-яка позначка, що свідчить про волевиявлення депутата. Після переліку всіх кандидатур або варіантів рішення має бути рядок „ Не підтримую жодну кандидатуру" (або „ Варіант рішення") з квадратом після неї, де ставиться відмітка в разі, коли не підтримується жодна кандидатура або варіант рішення.
8.    Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата, а також ті, в яких депутат поставив позначки більше ніж за одну кандидатуру або проект рішення (в разі, коли необхідно вибрати одну кандидатуру або варіант рішення з кількох) Якщо в скриньці для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.
9.    Після здійснення голосування лічильна комісія проводить підрахунок бюлетенів та складає протокол про результати голосування. Протокол, підписаний всіма присутніми членами лічильної комісії, оголошується на пленарному засіданні, затверджується міською радою і є невід'ємною частиною протоколу відповідної сесії ради. Кандидатура вважається затвердженою, призначеною, обраною, а рішення прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу ради.
10.    Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і до оголошення
його результатів слово нікому не надається. У разі порушення процедури голосування або
виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування
без обговорення. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його
повні результати і прийняте рішення.
Стаття 18. Протокол сесії міської ради
1. Засідання сесії міської ради протоколюються. Ведення протоколу засідань здійснюється секретаріатом міської ради. Протокол оформляється не пізніше 5 днів з дня проведення сесії. Протокол сесії підписується головуючим на засіданні, секретарем ради та членами секретаріату і скріплюється печаткою міської ради.
2.    У протоколі обов'язково зазначається дата, час, місце проведення сесії, кількість депутатів, присутніх на засіданні (відомості про внесені на голосування питання і пропозиції, повні результати голосування, прийняті рішення тощо) Відеозапис засідання сесії долучається до протоколу сесії.
3.    Оригінали протоколів сесії міської ради зберігаються в апараті ради протягом скликання, після чого передаються на зберігання до міського архіву. Копії протоколів зберігаються в апараті ради постійно.

Стаття 19. Дисципліна та етика
1.    Депутати, присутні на засіданні міської ради, як правило, повинні мати нагрудний знак і посвідчення депутата.
2.    На засіданні міської ради депутат не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких, дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити йому виступ, а у разі повторного порушення-позбавити його права виступу на даному засіданні.
3.    Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.
4.    Під час засідання міської ради депутати і запрошені не повинні заважати
промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу
(вигуками, оплесками, вставанням тощо)
        5.Депутати інших рад беруть участь у роботі сесії з правом дорадчого голосу.
6.    Якщо запрошений своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради
головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає порядку. Після
повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні може запропонувати
запрошеному залишити зал до кінця засіданні. У разі невиконання цієї пропозиції
запрошений може бути виведений із залу примусово працівниками охорони.
7.    Депутат може залишити зал в разі необхідності, попередивши головуючого.
8.    На час роботи в сесійній залі депутати повинні вимкнути засоби зв'язку.
9.Головуючий на засіданні зобов'язаний дотримуватись всіх норм, вимог,
передбачених цим Регламентом.
Стаття 20. Акти органів та посадових осіб міської ради
1.    Рада може приймати на своїх пленарних засіданнях нормативні та інші акти у формі:
-    рішення ради, прийнятого у межах її повноважень для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;
-    доручення ради, що стосується органу чи посадової особи ради і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;
-    звернення ради, яке направляється до не підпорядкованих раді суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив,
-    заяви ради, які містять у собі виявлення позицій ради з певних питань.
2.    Рішення ради у п'ятиденний строк з його прийняття підписується головуючим на засіданні Ради, скріплюється печаткою ради.
3. Рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
        4. Рада може своїм рішенням скасувати рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради. При цьому необхідний обов'язковий розгляд відповідного рішення виконкому на засіданні відповідної депутатської комісії і надання висновків комісії.
        5. Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший строк введення їх в дію.
Рішення нормативно-правового характеру підлягають оприлюдненню в газеті „ Гомін волі" не пізніше 20 днів з дня їх підписання, а на офіційному сайті Стрийської міської ради – не пізніше 7 днів з дня їх підписання.
       6. Рішення ради та акти інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування доводиться до відома населення через органи друку, радіо, телебачення, розсилаються апаратом ради відповідним державним органам, установам та організаціям, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, зацікавленим підприємствам, організаціям, установам та громадянам.
       7. Громадяни мають право звернутись до міського голови з проханням видати їм копії необхідних рішень міської ради. Копії рішень, скріплені печаткою апарату ради для засвідчення копій рішень ради, видаються через 7днів після звернення.
       8. Відповідальність за організацію і стан контролю за виконанням рішень міської ради несуть секретар міської ради та апарат ради. Посадова особа, на яку покладено контроль, зобов'язана вжити всіх необхідних заходів для виконання рішення. На пленарних засіданнях заслуховується інформація про виконання рішень.
 
Секретар міської ради                                                              Н. КанівецьГотував голова депутатської комісії з питань
депутатської етики,регламенту,
прав людини та законності                                                                                                                І.Маланчук

Переглядів: 1244 | Додав: Адмін | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Продам
Продам під спил горіх, яблуню та ін. дерева http://nazarenko.ucoz.ua/blog/prodam_gorikh/2017-06-01-16

Продам під спил горіх, яблуню та ін. дерева http://nazarenko.ucoz.ua/blog/prodam_gorikh/2017-06-01-16

Випадкове фото
Пошук
Календар
«  Лютий 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829
Останні коментарі
 
 
Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz